ماکت بندر امام

ماکت بندر امام – پتروشیمی ایران

طراحی و ساخت ماکت بندر امام – پتروشیمی ایران

  • مقیاس : 1/75