ماکت بیمارستان پیامبران (تهران)

ماکت بیمارستان پیامبران (تهران)

ماکت بیمارستان پیامبران (تهران)

  • مقیاس : 1/75
  • سال اجرا : 1386
  • در ابعاد (سانتی متر) : 300 * 400