ماکت دوره های مسابقات بین المللی قرآن کریم

ماکت دوره های مسابقات بین المللی قرآن کریم

طراحی و ساخت ماکت دوره های مسابقات بین المللی قرآن کریم

  • مقیاس : 1/250
  • سال اجرا : 88 – 1380
  • در ابعاد (سانتی متر) : 60 * 100