ساخت ماکت ورودی باغ ملی

ماکت ورودی باغ ملی

طراحی و ساخت ماکت ورودی باغ ملی

  • مقیاس : 1/75
  • سال اجرا : 1387
  • نما آجر کاری شده