ماکت پروژه اسکان (New Eskan Project)

ماکت پروژه اسکان در عراق

طراحی و ساخت ماکت پروژه اسکان اربیل عراق (New Eskan Project)

  • مقیاس : 1/100
  • سال اجرا : 1393
  • در ابعاد (سانتی متر) : 120 *200 *65
  • پروژه در 16 بلوک 17 طبقه اجرا شده است.