پروژه لانا سیتی بخش ویلایی اربیل عراق (اقلیم کردستان)

ماکت پروژه لانا سیتی بخش ویلایی

ماکت پروژه لانا سیتی بخش ویلایی اربیل عراق (اقلیم کردستان)

  • مقیاس : 1/75
  • در ابعاد (سانتی متر) : 100 * 150